25/10/2021 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 006
山居百詠其六

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 22:52

 

Nguyên tác

山居寂寂養良知,
唯在當人自保持。
情念易來為道念,
果然成佛已多時。

Phiên âm

Sơn cư tịch tịch dưỡng lương tri,
Duy tại đương nhân tự bảo trì.
Tình niệm dị lai vi đạo niệm,
Quả nhiên thành Phật dĩ đa thì.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi lẳng lặng dưỡng lương tri,
Cốt ở người tu tự bảo trì,
Tình niệm đổi ra thành đạo niệm,
Quả nhiên thành Phật khó khăn gì?
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 006