10/12/2022 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Vũ miếu
鎮武廟

Tác giả: Phan Văn Ái - 潘文愛

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 00:54

 

Nguyên tác

三百餘年古像存,
樓臺高壓鳳城垣。
東京風物西湖勝,
南國神靈鎮北尊。
清夜斗牛浮劍氣,
紅塵車馬隔花村。
江山平遠開新畫,
第一重天不二門。

Phiên âm

Tam bách dư niên cổ tượng tồn
Lâu đài cao áp Phượng thành viên
Đông kinh phong vật Tây Hồ thắng
Nam quốc thần linh Trấn Bắc tôn
Thanh dạ Đẩu Ngưu phù kiếm khí
Hồng trần xa mã cách hoa thôn
Giang sơn bình viễn khai tân hoạ
Đệ nhất trùng thiên bất nhị môn

Dịch nghĩa

Hơn ba trăm năm, tượng cổ vẫn còn
Lâu đài cao át cả tường của thành Phượng
Phong vật Đông Kinh, thắng cảnh Hồ Tây
Thần linh nước Nam, thần Trấn Bắc tôn nghiêm
Đêm thanh vắng khí gươm thiêng bốc tận sao Ngưu sao Đẩu
Cõi hồng trần xe ngựa cách xóm trồng hoa
Núi sông bằng phẳng rộng xa mở ra bức tranh mới
Đây là cửa có một không hai ở tầng trời thứ nhất

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ba trăm năm lẻ, tượng đồng
Lầu cao át cả lớp tường thành xưa
Chợ Đông Kinh, cảnh Tây Hồ
Nước Nam, Trấn Bắc miếu thờ tôn nghiêm
Át Ngưu Đẩu, khí gươm thần
Ngựa xe cách nẻo bụi trần xóm hoa
Non sông cảnh mới bao la
Tầng trời thứ nhất, đây là cửa thiêng
Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Ái » Trấn Vũ miếu