28/01/2022 16:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn ai khéo gảy tính tinh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:27

 

Đàn ai khéo gảy tính tinh
Một đàn con cá nước lặn ghềnh nó nghe
Con cá nó lội so le
Một đàn con cá lớn nó đè con cá con
Con cá nó vượt Vũ Môn
Con chim nó ngậm mồi về tổ
Nó mớm con trên ngành
Ai về tin tức thăm oanh
Khảo dị:
Đàn ai khéo gẩy tính tinh,
Một đàn con cá lặn ghềnh nó nghe.
Con cá nó lội so le,
Một đàn con cá lớn nó đè con cá con.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn ai khéo gảy tính tinh