15/04/2021 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 116

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 09:45

 

Làm người chăng đã đạo tin ngay[1],
Chi khá loàn đơn [...][2]
Dưới đấng hiền, xem mựa dể[3],
Trong chốn lợi, niệm cho hay.
Thìn khăn khẳn ba [...][4]
Dại nhơn nhơn bốn chiếng hay.
Thế tình bàn bạc khôn cùng dại,
Khôn dại hai đường trái cả hai[5].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Ý bài này là lấy lẽ trung tín, chính trực làm mực thước trong cuộc sống, còn mặc cho người ta khen chê khôn dại.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[2, 4] Bản Nôm bị rách, thiếu chữ.
[1] Đạo trung tín và chính trực.
[3] Coi thường, khinh dể (dễ).
[5] Từ câu tục ngữ “Khôn chết, dại chết, biết sống”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 116