01/10/2020 12:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo đen năm nút con rồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 16:56

 

Áo đen năm nút con rồng,
Ở xa con phụng lại gần con quy.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo đen năm nút con rồng