15/10/2019 22:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông cha kiếp trước khéo tu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 07:13

 

Ông cha kiếp trước khéo tu,
Nên sanh con cháu võng dù nghênh ngang.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ông cha kiếp trước khéo tu