24/10/2021 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm sơn
曉望白帝城鹽山

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 09:21

 

Nguyên tác

徐步移班杖,
看山仰白頭。
翠深開斷壁,
紅遠結飛樓。
日出清江望,
暄和散旅愁。
春城見松雪,
始擬進歸舟。

Phiên âm

Từ bộ di ban trượng,
Khán sơn ngưỡng bạch đầu.
Thuý thâm khai đoạn bích,
Hồng viễn kết phi lâu.
Nhật xuất thanh giang vọng,
Huyên hoà tán lữ sầu.
Xuân thành kiến tùng tuyết,
Thuỷ nghĩ tiến quy chu.

Dịch nghĩa

Đi từ từ chống gậy có vằn,
Ngẩng đầu bạc ngắm núi.
Trong khoảng xanh đậm, có một bức tường nhô lên,
Mầu đỏ xa kia là nơi kết tụ lầu cao.
Khi mặt trời ló ra là nhìn thấy sông trong,
Tiếng nước chảy trầm trầm khiến tiêu tan nỗi buồn xa nhà.
Thành vào mùa xuân thấy tuyết bám trên cây thông,
Bắt đầu tưởng đến việc buông chiếc thuyền câu trở về.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thả bộ chống gậy vằn,
Ngẩng đầu bạc coi núi.
Xanh rì tường cắt ngang,
Đỏ rực gác leo rối.
Trời mọc, sông trong xuôi,
Buồn xa nhà bớt dội.
Thành xuân, tuyết trên thông,
Tưởng như thuyền về tới.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm sơn