05/12/2022 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khâu lăng ca
丘陵歌

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 19:44

 

Nguyên tác

陟梁甫兮馬虺隋,
膽泰山兮雲不開。
雲不開兮日莫雨,
回望魯兮逝何所。

Phiên âm

Trắc Lương Phủ[1] hề mã huỷ tuỳ,
Đảm Thái Sơn hề vân bất khai.
Vân bất khai hề nhật mạc vũ,
Hồi vọng Lỗ hề thệ hà sở.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trèo núi Lương Phủ chừ ngựa bị bịnh,
Gan leo Thái Sơn chừ mây cản lối.
Mây không mở lối chừ ngày không mưa,
Quay ngắm đất Lỗ chừ biết nơi nào.
Khâu lăng tức Sơn Đông khâu lăng 山東丘陵, chỉ vùng núi và cao nguyên Sơn Đông (chiếm 7/10 bán đảo Sơn Đông), trong đó có núi Thái Sơn 泰山, núi Ngân Mông 沂蒙, núi Lương Phủ 梁甫.

[1] Lương Phủ viết 梁甫 hoặc 梁父, tên ngọn núi nhỏ nằm cạnh núi Thái Sơn, nơi thời cổ thường chôn tập thể người chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Khâu lăng ca