29/11/2021 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc nữ

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 20/07/2019 09:54

 

Em, đoá tường vi đẹp tuyệt trần
Mượt mà kiều diễm tuổi đương xuân
Tóc huyền óng ả mây lồng nguyệt
Gót ngọc kiêu kỳ hoa trải chân
Dáng liễu trang đài tươi sắc thắm
Tuệ tâm băng tuyết rạng tinh thần
Phòng loan cửa khoá song cài chặt
Quân tử, anh hào muốn kết thân.
16-2-2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Ngọc nữ