27/10/2020 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huyền Đô đàn ca ký Nguyên dật nhân
玄都壇歌寄元逸人

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/01/2015 12:59

 

Nguyên tác

故人昔隱東蒙峰,
已佩含景蒼精龍。
故人今居子午谷,
獨在陰崖結茅屋。
屋前太古玄都壇,
青石漠漠常風寒。
子規夜啼山竹裂,
王母晝下雲旗翻。
知君此計成長往,
芝草琅玕日應長。
鐵鎖高垂不可攀,
致身福地何蕭爽。

Phiên âm

Cố nhân tích ẩn Đông Mông[1] phong,
Dĩ bội hàm cảnh thương tinh long.
Cố nhân kim cư Tí Ngọ cốc,
Độc tại âm nhai kết mao ốc.
Ốc tiền thái cổ Huyền Đô đàn,
Thanh thạch mạc mạc thường phong hàn.
Tử quy dạ đề sơn trúc liệt,
Vương Mẫu trú há vân kỳ phiên.
Tri quân thử kế thành trường vãng,
Chi thảo, ngân can[2] nhật ưng trưởng.
Thiết toả[3] cao thuỳ bất khả phan,
Trí thân phúc địa hà tiêu sảng.

Dịch nghĩa

Bạn xưa trước ở ẩn nơi chỏm Đông Mông,
Đã hấp thụ được tinh anh của rồng xanh.
Bạn xưa nay ở hang Tí Ngọ,
Một mình cất nhà tranh ở phía nam núi.
Trước nhà có đàn Huyền Đô rất cũ,
Đá xanh lờ mờ gió thường lạnh.
Ban đêm cuốc kêu trong bụi trúc hoang,
Bà Vương Mẫu ban ngày giáng hạ, cờ mây phất phới.
Biết dự toán này của anh sẽ thành lâu dài,
Cỏ chi, ngân can ngày càng tươi tốt.
Khoá chặt, buông từ cao xuống không thể leo được,
Đem thân tới đất lành, sao mà khoan khoái trong lòng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh xưa ẩn núi đông huyền ảo,
Đã mang cảnh đẹp có rồng xanh
Anh nay về ở hang Tí Ngọ,
Một mình sườn vắng kết mái tranh.
Trước nhà có đàn cổ Huyền Đô,
Đá xanh, gió lạnh thổi vù vù.
Đêm khuya bụi trúc vang tiếng cuốc,
Cờ mây Vương Mẫu xuống ban chiều.
Biết anh tính kế cho mãi mãi,
Cỏ chi ngân can mọc bừa bãi.
Khoá chặt, buông thòng, chẳng thể leo,
Thân tới đất lành sao mà khoái
(Năm 752)

Huyền Đô do Hán Vũ Đế cho xây trong hang Tí Ngọ, núi Chung Nam, gần Trường An. Nguyên dật nhân tên là Nguyên Đan Khâu 元丹丘.

[1] Thuộc núi Chung Nam.
[2] Là những cây thuốc tiên. Theo "Hán Vũ nội truyện", Vương Mẫu nói thuốc nơi cõi tiên, có cỏ chi nơi đình vàng, ngân can biển biếc.
[3] Tại núi Chung Nam, sườn Đại Tần, đường đi vào hang Tiểu Trúc, ở phía dưới có khoá sắt dài ba trượng, trên có hổ canh chừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Huyền Đô đàn ca ký Nguyên dật nhân