01/12/2021 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn Đan đề bích
山丹題壁

Tác giả: Dương Nhất Thanh - 楊一清

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2019 08:51

 

Nguyên tác

關山偪仄人踪少,
風雨蒼茫野色昏。
萬里一身方獨往,
百年多事共誰論。
東風四月初生草,
落日孤城早閉門。
記此漢兵追寇地,
沙場猶有未招魂。

Phiên âm

Quan sơn bức trắc nhân tung thiểu,
Phong vũ thương mang dã sắc hôn.
Vạn lý nhất thân phương độc vãng,
Bách niên đa sự[1] cộng thuỳ luân.
Đông phong tứ nguyệt sơ sinh thảo,
Lạc nhật cô thành tảo bế môn.
Ký thử Hán binh truy khấu địa,
Sa trường do hữu vị chiêu hồn.

Dịch nghĩa

Núi non hiểm trở ít dấu người
Mưa gió mịt mùng cánh đồng tối sầm
Xa vạn dặm một mình tới đây
Việc trăm năm biết bàn với ai?
Tháng tư gió đông thổi cỏ nẩy mầm
Thành lẻ loi, mặt trời lặn đóng cửa sớm
Nhớ quân Hán xưa đuổi giặc ở đây
Trên sa trường còn hồn chưa được chiêu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Núi hiểm trở dấu người thưa thớt
Trời gió mưa tẻ ngắt chiều nay
Một thân vạn dặm tới đây
Việc trăm năm biết giãi bầy cùng ai?
Cỏ tháng tư nẩy dài gió ấm
Thành lẻ loi đóng sớm cửa chiều
Đất này Hán đuổi giặc kiêu
Sa trường đây đó chưa chiêu hết hồn
Sơn Đan nay là huyện Sơn Đan, Cam Túc, thời Minh lệ thuộc vào trấn Cam Túc. Bài thơ này làm vào năm đầu Chính Đức, khi tác giả làm tổng chế quân vụ đất này. Thơ mô tả cảm quan của chính mình khi đến đất Sơn Đan, lòng canh cánh vì thiếu an ninh biên cảnh.

[1] Minh dựng nước đến Chính Đức là hơn 100 năm, biên giới phía bắc, tây bắc chiến sự liên miên không ngớt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Nhất Thanh » Sơn Đan đề bích