22/09/2020 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếp cá

Tác giả: Hàn Quốc Sinh - Phan Quốc Phong

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi 寒国生 vào 06/10/2016 10:05

 

Khuôn mặt đời vật vã méo thời gian
Tung cú đập vỡ tan lời chân thật
Kiếp cá hèn vùng vẫy lưới bùn nhơ
Mang treo cổ trên cây buồn đày đoạ
Sống được đâu sao vẫn cứ mãi tìm cầu!
Một tia sáng chớp phăng xuyên hồn tức tưởi
Thân khô mùi hôi hám gớm ghê
Hoá mồi ngon thơm lừng trong không khí
Cốc rượu nhấm toi đời tên cá
Than ôi, kiếp cá hay người?
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Sinh » Kiếp cá