23/10/2021 18:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân quy
春歸

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 22:09

 

Nguyên tác

苔徑臨江竹,
茅簷覆地花。
別來頻甲子,
倏忽又春華。
倚杖看孤石,
傾壺就淺沙。
遠鷗浮水靜,
輕燕受風斜。
世路雖多梗,
吾生亦有涯。
此身醒復醉,
乘興即為家。

Phiên âm

Đài kính lâm giang trúc,
Mao thiềm phúc địa hoa.
Biệt lai tần giáp tí,
Thúc hốt hựu xuân hoa.
Ỷ trượng khan cô thạch,
Khuynh hồ tựu thiển sa.
Viễn âu phù thuỷ tĩnh,
Khinh yến thụ phong tà.
Thế lộ tuy đa ngạnh,
Ngô sinh diệc hữu nha.
Thử thân tỉnh phục tuý,
Thừa hứng tức vi gia.

Dịch nghĩa

Đường rêu bên bờ trúc cạnh sông,
Mái cỏ che hoa dưới đất.
Từ lúc chia ly đến giờ đã nhiều năm rồi,
Bỗng nay mùa xuân tươi lại đến.
Chống gậy coi đá trơ trọi,
Nghiêng bình đi tới bãi nông.
Le xa nổi trên nước tĩnh,
Én nhẹ siêu vẹo trước gió.
Đường đời tuy nhiều trắc trở,
Nhưng đời ta có bến tới.
Thân này say rồi tỉnh,
Khi hứng lên là thấy mình như ở nhà.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường rêu cạnh bến trúc,
Bụi hoa mái cỏ che.
Nhiều năm từng xa cách,
Bỗng nay xuân lại về.
Chống gậy coi đá tảng,
Bãi cạn tới nghiêng be.
Nhẹ nghiêng gió tạt yến,
Nước lặng xa nổi le.
Đời ta hẳn có bến,
Đường đời tuy gớm ghê.
Hứng đâu là nhà đó,
Thân này tỉnh, say nhè.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân quy