23/01/2022 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạt sương

Tác giả: Vũ An - Vũ Văn An

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2015 21:15

 

Cò bay chiều bớt mênh mông
Cánh buồm trôi để dòng sông bớt buồn

Giá không vạt cỏ xanh non
Hạt sương rơi biết gửi hồn vào đâu
Tháng 1-1998

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ An » Hạt sương