24/06/2024 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành tam dụng Dịch Hiên vận
偶成三用奕軒韻

Tác giả: Ngô Ỷ - 吳綺

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2019 20:53

 

Nguyên tác

衣裁白苧系青蘿,
春到還為緩緩歌。
懶折腰支憐性傲,
愛看眉黛悔情多。
荒唐神女因巫峽,
成就才人是汨羅。
滿眼風波思往事,
肯將金紫換漁蓑。

Phiên âm

Y tài bạch trữ hệ thanh la,
Xuân đáo hoàn vi hoãn hoãn ca.
Lãn chiết yêu chi lân tính ngạo,
Ái khan my đại[1] hối tình đa.
Hoang đường thần nữ[2] nhân Vu Giáp[3],
Thành tựu tài nhân[4] thị Mịch La.
Mãn nhãn phong ba tư vãng sự,
Khẳng tương kim tử[5] hoán ngư thoa.

Dịch nghĩa

Áo may bằng sợi gai lưng thắt dây la
Xuân về còn cất lời ca chầm chậm
Ngại uốn sống lưng thương cho thói cao ngạo
Thích ngắm lông mày kẻ hối vì đa tình
Chuyện thần nữ hoang đường vì có Vu Giáp
Người nổi tiếng vì dòng Mịch La
Mắt trải nhiều sóng gió nghĩ đến việc cũ
Chịu đem vàng tía đổi lấy tơi chài

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lưng dây la thắt áo bằng gai
Chậm rãi xuân sang hát mấy bài
Tính ngạo ưa lười cong cột sống
Tình giầu hối thích ngắm mày ngài
Hoang đường Vu Giáp nên thần nữ
Sự thực Mịch La tiếc đại tài
Sóng gió mắt đầy so việc cũ
Vàng son chịu đổi áo tơi chài
Dịch Hiên có lẽ là bạn thơ của tác giả.

[1] Nữ giới thời xưa dùng màu xanh đen để kẻ lông mày, đây dùng để chỉ con gái.
[2] Điển vua Sở mơ gặp thần nữ trong bài Cao Đường phú của Tống Ngọc.
[3] Một trong tam giáp của Trường Giang, ở phía tây huyện Ba Đông, Hồ Bắc, tiếp giáp với huyện Vu Sơn, Tứ Xuyên.
[4] Chỉ Khuất Nguyên. Ông lo tức vì việc nước, ôm đá nhảy xuống sông Mịch La. Thực hiện tâm nguyện “Y Bành Hàm chi di tắc” (Ly Tao). Bành Hàm là nhân vật được Khuất Nguyên nhắc nhiều trong ca từ của mình, song không thể tra cứu.
[5] Chỉ ấn và giây đeo ấn, chỉ quan tước sang trọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Ỷ » Ngẫu thành tam dụng Dịch Hiên vận