29/09/2020 18:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không buông giọng bướm lời hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/09/2019 22:44

 

Không buông giọng bướm lời hoa,
Cớ sao lại bắt lòng ta cảm tình.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Không buông giọng bướm lời hoa