02/10/2022 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ đình Hán Dương Thiên Đô am lưu đề
使停漢陽天都庵留題

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/11/2018 20:54

 

Nguyên tác

葵藿惟知向日忱,
週遭覺已一年深。
忙中偶爾臨禪室,
淨裏翻然豁道心。
雨碎偈聲和地寶,
月沉塔影滿江金。
西天會有衣冠佛,
不獨披娑觀世音。

Phiên âm

Quỳ hoắc[1] duy tri hướng nhật thầm,
Chu tao giác dĩ nhất niên thâm.
Mang trung ngẫu nhĩ lâm thiền thất,
Tịnh lý phiên nhiên hoát đạo tâm.
Vũ toái kệ thanh hoà địa bảo,
Nguyệt trầm tháp ảnh mãn giang kim[2].
Tây thiên hội hữu y quan phật,
Bất độc phi sa Quán Thế Âm.

Dịch nghĩa

Lòng thành quỳ hoắc chỉ biết hướng về mặt trời,
Thời gian xoay vòng đã một năm rồi.
Trong cái bận rộn ngẫu nhĩ vào nhà chùa,
Nơi thanh tịnh thảnh thơi mở ra lòng đạo.
Mưa xối tiếng kệ hoà với báu dưới đất,
Trăng chìm bóng tháp in xuống vàng đầy sông.
Chốn Tây Thiên cũng có Phật đội mũ mặc áo,
Không chỉ có Quán Thế Âm khoác cà sa.

Bản dịch của Hoài Anh

Lòng quỳ chỉ hướng vầng dương,
Thời gian đã một năm trường trôi qua.
Ngẫu nhiên đến cửa chiền già,
Tịnh tâm lòng đạo mở ra rộng dần.
Mưa rơi tiếng kệ trong ngần,
Trăng chìm bóng tháp sông ngân ánh vàng.
Tây Thiên có Phật y quan,
Đâu chỉ Quán Thế Âm choàng cà sa.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Cây quỳ, cây hoắc. Hai cây đều xoay theo hướng mặt trời. Hoa quỳ là hoa hướng dương. Hoắc là thứ rau tạp.
[2] Nguyên chú: Tháp ở sau am kề sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Sứ đình Hán Dương Thiên Đô am lưu đề