28/09/2022 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Dương
洛陽

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2010 23:15

 

Nguyên tác

洛陽昔陷沒,
胡馬犯潼關。
天子初愁思,
都人慘別顏。
清笳去宮闕,
翠蓋出關山。
故老仍流涕,
龍髯幸再攀。

Phiên âm

Lạc Dương tích hãm một,
Hồ mã phạm Đồng Quan.
Thiên tử sơ sầu tứ,
Đô nhân thảm biệt nhan.
Thanh già khứ cung khuyết,
Thuý cái xuất quan san.
Cố lão nhưng lưu thế,
Long nhiêm hạnh tái phan.

Dịch nghĩa

Xưa Lạc Dương bị vây hãm và bị mất,
Ngựa Hồ tấn công vùng Đồng Quan.
Nhà vua tỏ ý buồn rầu,
Sắc mặt mọi người đau khổ khi ly biệt.
Kèn vang từ biệt cung vua,
Kiệu biếc ra vùng biên cương.
Các bậc quan già cũ vẫn rớt lệ,
Râu rồng may lại được vuốt.

Bản dịch của Phan Ngọc

Lạc Dương xưa ngày mất
Ngựa Hồ lấy Đồng Quan
Thiên tử nghĩ đau xót
Dân thành mặt khổ buồn
Kèn giặc rời cung khuyết
Lọng vua rời quan san
Ông già chảy nước mắt
Râu rồng lại được nhìn
(Năm 767)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lạc Dương