13/06/2024 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh giàu trong trứng giàu ra

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 08:26

 

Anh giàu trong trứng giàu ra
Em khó tù thuở mẹ cha sinh thành
Sinh được ra anh
Anh giàu em khó
Cũng được hơn người
Phòng khi đi chơi
Chồng xinh vợ lịch
Lên chùa Thiên Tích
Thấy chữ bia truyền
Lấy được anh hiền
Cũng nên danh giá
Bạn đến chơi nhà
Anh gọi em ra
Một dạ đôi vâng
Tay nâng cơi trầu
Trước chiềng anh sau ra thết bạn
Bạn trở ra về
Một mình em gánh cả giang sơn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh giàu trong trứng giàu ra