09/12/2022 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi xanh vì sao
청산은 엇뎨야

Tác giả: Lee Hwang - 이황

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2012 20:53

 

Nguyên tác

청산(靑山)은 어찌하여 만고(萬古)에 푸르르며
유수(流水)는 어찌하여 주야(晝夜)에 그치 아니한고
우리도 그치지 말아 만고상청(萬古常靑)하리라

Bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh

Núi xanh kia vì sao xanh mãi
Dòng sông kia vì sao không ngừng chảy đêm ngày
Chúng ta không dừng lại và mãi là màu xanh
Nguồn: Văn học cổ điển Hàn Quốc, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lee Hwang » Núi xanh vì sao