20/06/2024 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm xuân
感春

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/08/2014 22:18

 

Nguyên tác

無況青雲有恨身,
眼前花似夢中春。
浮生七十今三十,
已是人間半世人。

Phiên âm

Vô huống thanh vân hữu hận thân,
Nhãn tiền hoa tự mộng trung xuân.
Phù sinh thất thập kim tam thập,
Dĩ thị nhân gian bán thế nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tấm thân hận không bằng mây xanh ấy
Hoa kia là xuân trong mộng mà thôi
Đã ba mươi kiếp phù sinh bảy chục
Trong nhân gian như trải nửa đời rồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Cảm xuân