29/11/2020 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 11:37

 

Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng,
Nghe anh thì thất hứa thất trung với mẹ thầy.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng