03/02/2023 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quảng trường mang tên Bác Hồ

Tác giả: Lê Ba

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2016 09:49

 

Nắng vờn thêu thảm cỏ xanh
Hoa nghiêng nghiêng đón bình minh rực hồng
Trời xanh mây trắng bềnh bồng
Âm vang hồn đá sáng trong mắt Người
Nguồn: Bức phù điêu và hạt cát (thơ), Lê Ba, NXB Nghệ An, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Ba » Quảng trường mang tên Bác Hồ