05/02/2023 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập Tần Hoài hoạ Tằng biên tu
入秦淮和曾編修

Tác giả: Yết Hề Tư - 揭傒斯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/12/2020 08:16

 

Nguyên tác

秦淮江上送飛鴻,
秦淮水流西復東。
六朝人物已寂寞,
萬古雲山空疊重。
明日還沽採石酒,
昨朝猶聽廣陵鍾。
人生不似寒潮水,
去去來來有定蹤。

Phiên âm

Tần Hoài giang thượng tống phi hồng,
Tần Hoài thuỷ lưu tây phục đông.
Lục triều nhân vật dĩ tịch mịch,
Vạn cổ vân sơn không điệp trùng.
Minh nhật hoàn cô Thái Thạch tửu,
Tạc triều do thính Quảng Lăng chung.
Nhân sinh bất tự hàn triều thuỷ,
Khứ khứ lai lai hữu định tung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông Tần Hoài ấm tiễn chim hồng,
Nước Tần Hoài chảy tây rồi đông.
Người của sáu triều không còn nữa,
Xưa nay mây núi mãi điệp trùng.
Thái Thạch mai nầy còn mua rượu,
Quảng Lăng hôm trước vẫn nghe chuông.
Đời người không giống triều lên xuống,
Đến đến đi đi đã định xong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yết Hề Tư » Nhập Tần Hoài hoạ Tằng biên tu