22/09/2021 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi

Tác giả: Trần Đình Nhân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2013 05:53

 

Chiều tắt rồi, hết cả bóng hoàng hôn
Cô tịch quá! không còn gì để nói
Em không tới, mình anh ngóng đợi
Cuối phương trời - gió gọi, trăng lên
Cuối thu 1988

Nguồn: Vàng thu (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Nhân » Đợi