02/04/2023 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo Bành Thành
到彭城

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 22:01

 

Nguyên tác

戲馬臺高舊跡遺,
道傍客舍柳低垂。
彭城睢水依然在,
漢楚興亡一局棋。

Phiên âm

Hý Mã đài cao cựu tích di,
Đạo bàng khách xá liễu đê thuỳ.
Bành Thành, Tuy Thuỷ y nhiên tại,
Hán sở hưng vong nhất cục kỳ.

Dịch nghĩa

Đài Hý Mã cao cao là di tích cũ,
Những cây liễu rủ thấp ở nhà trọ bên đường.
Bành Thành và Tuy Thuỷ vẫn y nguyên tồn tại,
Hán và Sở hưng vong như một cuộc cờ.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Hý Mã đài cao dấu vết xưa,
Bên đường nhà trọ liễu buông tơ.
Bành Thành, Tuy Thuỷ y nguyên đó,
Hán, Sở hưng vong một cuộc cờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đáo Bành Thành