05/12/2021 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên du (Trường An cổ đạo mã trì trì)
少年遊(長安古道馬遲遲)

Tác giả: Liễu Vĩnh - 柳永

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 19:57

 

Nguyên tác

長安古道馬遲遲,
高柳亂蟬嘶。
斜陽鳥外,
秋風原上,
目斷四天垂。

歸雲一去無蹤跡,
何處是前期?
狎興生疏,
酒徒蕭索,
不似少年時。

Phiên âm

Trường An cổ đạo mã trì trì,
Cao liễu loạn thiền tê.
Tà dương điểu ngoại[1],
Thu phong nguyên thượng,
Mục đoạn tứ thiên thuỳ.

Quy vân nhất khứ vô tung tích,
Hà xứ thị tiền kỳ?
Hiệp hứng sinh sơ,
Tửu đồ tiêu tác,
Bất tự thiếu niên thì.

Dịch nghĩa

Trên đường cũ tại Trường An, ngựa (ta) đi chầm chậm,
Trên cây liễu cao, ve kêu loạn.
Bóng tà dương rọi cánh chim bay cuối trời,
Gió thu thổi trên nội cỏ,
Bốn phía trời giăng đứt (khuất) tầm mắt.

Mây trôi tới, một đi không còn đâu tung tích.
Đâu rồi ngày xưa?
Hứng thú vui chơi nay đã nguội nhạt,
Bạn bè xưa cùng vui thú, uống rượu nay đà tan tác,
Không còn giống thời niên thiếu.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Trường An đường cổ ngựa rề rà,
Vòm liễu rộn ve ca.
Cánh chim chiều xế,
gió thu đồng nội,
mắt dõi bốn bề xa.

Mây trôi đi khuất không tung tích,
hẹn trước biết đâu là?
Bạn rượu tan thưa,
hứng chơi chán ngắt,
đã khác tuổi niên hoa.
[1] Có bản chép "đảo ngoại" 島外.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Vĩnh » Thiếu niên du (Trường An cổ đạo mã trì trì)