05/07/2022 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Võng Xuyên nhàn cư
輞川閑居

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:49

 

Nguyên tác

一從歸白社,
不復到青門。
時倚簷前樹,
遠看原上村。
青菰臨水映,
白鳥向山翻。
寂寞於陵子,
桔槔方灌園。

Phiên âm

Nhất tòng quy Bạch Xã[1],
Bất phục đáo Thanh Môn[2].
Thời ỷ thiềm tiền thụ,
Viễn khan nguyên thượng thôn.
Thanh cô lâm thuỷ ánh,
Bạch điểu hướng sơn phiên.
Tịch mịch Ư Lăng[3] tử,
Kết cao phương quán viên.

Dịch nghĩa

Từ khi quay trở về Bạch Xã
Chưa trở lại chỗ Thanh Môn
Có lúc dựa vào gốc cây trước mái nhà
Nhìn xa xa thôn xóm ở trên mé đồi
Cỏ cô nhìn xuống nước ánh chiếu
Chim trắng vọng mé núi lượn
Người Ư Lăng[4] vốn tịch mịch
Lấy nước giếng tưới vườn

Bản dịch của Đông A

Một theo về Bạch Xã
Không trở lại Thanh Môn
Khi tựa cây bên cửa
Thoáng trên đồng bóng thôn
Cỏ xanh soi ánh nước
Chim trắng bay về non
Tịch mịch Ư Lăng chốn
Quay gầu nước tưới vườn.
[1] Nơi ở của Vương Duy ở Võng Xuyên, đặt theo tên Bạch liên xã do Tuệ Viễn pháp sư đời Tấn lập để tu đạo Phật.
[2] Tên cửa phía đông thành Trường An.
[3, 4] Ở nước Sở thời Chiến Quốc có Trần Trọng Tử người nước Tề đến ẩn cư ở đây, sau vì vua Sở muốn dùng, ông trốn đi ở với người ta, coi việc tưới vườn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Võng Xuyên nhàn cư