19/01/2021 22:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gương không có thuỷ gương mờ (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 10:11

 

Gương không có thuỷ gương mờ,
Chàng mà không thiếp bơ vơ một mình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gương không có thuỷ gương mờ (I)