05/12/2022 02:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hưng Đạo Vương

Tác giả: Phan Kế Bính - 潘繼炳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 21:01

 

Trung hiếu lòng son tự tính thành,
Anh hùng ra sức chống trời xanh.
Gươm thần một lưỡi kinh hồn giặc,
Ngựa đá nghìn thu vững cõi mình.
Đền Kiếp bia cao truyền sự nghiệp,
Sông Đằng sóng cuộn hiển uy danh.
Trời Nam hương hoả còn ghi nhớ,
Oanh liệt kìa kìa dấu hiển linh.
Đây là một trong nhiều bài thơ trong tiểu thuyết Hưng Đạo Vương của Phan Kế Bính, in lần đầu năm 1912, nhiều khả năng do Phan Kế Bính tự sáng tác.

Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1949
2. Phan Kế Bính, Lê Văn Phúc, Hưng Đạo Vương (Hồi 17), NXB Văn học, 2017 (in theo bản năm 1935 của Đông Kinh ấn quán)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Kế Bính » Hưng Đạo Vương