23/03/2023 15:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tình yêu dẫn ta qua sa mạc”
“Любовь ведёт через пустыни”

Tác giả: Vadim Shefner - Вадим Шефнер

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 18/12/2009 00:50

 

Nguyên tác

Любовь ведёт через пустыни
И через горные хребты,
И на ветру она не стынет,
И не боится высоты.

Порою с поворота глянет –
И вдаль с улыбкою зовёт,
И, обнадеживая, ранит,
И жаловаться не даёт.

Куда б ни ехал, где б ни шёл ты, –
Всегда с тобой она в пути, –
Не та, которую нашёл ты,
А та, которой не найти.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tình yêu dẫn ta qua sa mạc
Vượt qua bao núi thác gập gềnh
Gặp gió rét, tình yêu không đông cứng
Và tình yêu không nao núng trước độ cao.

Đôi khi giữa đường, tình yêu ngoảnh lại
Miệng cười tươi, vẫy gọi đến miền xa,
Khiến ta tổn thương, giúp ta hy vọng
Không cho ta được cất giọng than phiền.

Dù Đi đâu, đến cùng trời cuối đất,
Bạn luôn mang tình yêu suốt song hành,
Đấy không phải Tình yêu mình đang có,
Mà là tình yêu không hề thấy trên đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vadim Shefner » “Tình yêu dẫn ta qua sa mạc”