10/12/2022 13:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian tinh tế
L’heure exquise

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/05/2022 06:17

 

Nguyên tác

La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée…

Ô bien-aimée.

L’étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure…

Rêvons, c’est l’heure.
Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l’astre irise…

C’est l’heure exquise.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Vầng trăng trắng
Toả trong rừng;
Từ muôn nhánh
Rung lên thành âm thanh
Dưới ngàn lá mọc đầy cành…

Hỡi người yêu dấu của anh.

Ao kia phản chiếu,
gương sâu,
In hình bóng
liễu dáng sầu
gió rên...

Ước mơ, đến lúc.
Trao đền
Tương thân tương ái
Gọi tên nhún nhường
Từ nơi nguyên thuỷ thiên đường
Cầu mong tinh tú miên trường lung linh...

Thời gian tinh tế cho mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » Thời gian tinh tế