31/01/2023 19:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục nguyệt 4
六月 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:59

 

Nguyên tác

玁狁匪茹,
整居焦穫,
侵鎬及方,
至於涇陽。
織文鳥章,
白旆中央,
元戎十乘,
以先啟行。

Phiên âm

Nghiễm doãn phỉ nhũ,
Chỉnh cư Tiêu, Hộ.
Xâm Hạo cập Phương,
Chí vu Kinh dương.
Chí văn điểu chương,
Bạch đại ương ương.
Nguyên nhung thập thặng,
Dĩ tiền khải hành.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chẳng lượng mình những quân rợ ấy
Dám chỉnh tề chiếm lấy Hộ, Tiêu
Đất Phương, đất Hạo chiếm liều
Kinh Dương vùng ấy cũng điều binh sang
Cờ chim ó huy hoàng bày bố
Tua trắng bay rực rỡ sáng loà
Lớn lao mười chiếc binh xa
Mở đường tiến dẫn quân tan đánh tràn
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục nguyệt 4