19/08/2022 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dục hướng đông nham khứ
欲向東岩去

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 10:59

 

Nguyên tác

欲向東岩去,
于今無量年。
昨來攀葛上,
半路困風煙。
徑窄衣難進,
苔黏履不全。
住茲丹桂下,
且枕白雲眠。

Phiên âm

Dục hướng đông nham khứ,
Vu kim vô lượng niên.
Tạc lại phàn cát thượng,
Bán lộ khốn phong yên.
Kính trác y nan tiến,
Đài niêm lý bất tiền.
Trú tư chu quế hạ,
Thả chẩm bạch vân miên.

Dịch nghĩa

Ước muốn đi non đông,
Tới nay không biết đã bao nhiêu năm.
Ngày nọ vin dây sắn leo lên,
Nửa đường khốn khổ vì gió và khói.
Đường hẹp vướng áo khó tiến lên,
Rêu dính khó giữ giầy còn đủ đôi.
Ngừng nghỉ bên cây quế đỏ nọ,
Bèn gối đầu lên mây trắng mà ngủ khì.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ước muốn trèo non đông
Biết bao năm đến nay
Ngày qua bám dây trèo
Giữa đường gió khổ thay
Gai móc không lọt áo
Rêu dính khó nhấc giày
Dừng chân dưới cội quế
Nằm ngủ dài gối mây
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Dục hướng đông nham khứ