26/07/2021 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ Bạch tân khách quy hậu ký
辭白賓客歸後寄

Tác giả: Diêu Hợp - 姚合

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2013 09:58

 

Nguyên tác

千騎紅旗不可攀,
水頭獨立暮方還。
家人怪我渾如病,
尊酒休傾筆硯間。

Phiên âm

Thiên kỵ hồng kỳ bất khả phan,
Thuỷ đầu độc lập mộ phương hoàn.
Gia nhân quái ngã hồn như bệnh,
Tôn tửu hưu khuynh bút nghiễn gian.

Dịch nghĩa

Đoàn cả ngàn kỵ sĩ với cờ hồng, không thể níu kéo,
(Tôi) đứng một mình ở đầu sông (ngóng theo) đến chiều mới về.
Người nhà thấy tôi lạ lùng như đang mang bệnh,
Khoan uống rượu, tôi tới ngay bàn nghiên bút.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngàn kỵ sĩ, cờ hồng khôn níu
Đứng đầu sông chiều tối mới về
Người nhà thấy dáng ủ ê
Bút nghiên viết trước, rượu chê chưa màng
Bạch Tân khách tức Bạch Cư Dị. Năm 814, ông đang giữ chức Hộ tào tham quân ở phủ Kinh Triệu, ông được đổi làm Thái tử tân khách ở Lạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Hợp » Từ Bạch tân khách quy hậu ký