21/05/2024 04:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 1
少年行其一

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 19:30

 

Nguyên tác

少小邊州慣放狂,
驏騎蕃馬射黃羊。
如今老大無筋力,
猶倚營門數雁行。

Phiên âm

Thiếu tiểu biên châu quán phóng cuồng,
Sạn kỵ Phiên mã xạ hoàng dương.
Như kim lão đại[1] vô cân lực,
Do ỷ dinh môn sác nhạn hành.

Dịch nghĩa

Thuở trẻ trấn ngoài biên nên có thói phóng cuồng,
Ngựa Phiên cưỡi không yên, đi bắn dê vàng.
Như bây giờ tuổi đã già, sức đã yếu,
Đứng dựa trước doanh nhìn ngỗng trời bay qua mà thôi.

Bản dịch của Tử Đinh Hương @vietkiem.com

Thuở trẻ ngoài biên sống phóng cuồng
Quăng yên cưỡi ngựa bắn hoàng dương
Như nay tuổi lớn không gân sức
Chỉ tựa quân doanh ngắm nhạn đường...
[1] Có bản chép là “niên sự” 年事.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Thiếu niên hành kỳ 1