16/08/2022 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tri y 3
緇衣 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:31

 

Nguyên tác

緇衣之席兮,
敝,予又改作兮。
適子之館兮,
還,予授子之粲兮。

Phiên âm

Tri y chi tược (tịch) hề,
Tệ dư hựu cải tác hề.
Thích tử chi quán hề,
Hoàn dư thụ tử chi xán hề.

Dịch nghĩa

Áo đen của ngài mặc rộng lớn rất thích nghi,
Hễ rách thì chúng tôi làm cái áo khác để đổi cho ngài.
Ngài lại sắp đến quán xá,
Lúc ngài trở về, chúng tôi sẽ kính tặng một bữa cơm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo đen mặc thật khoan thia,
Rách đi, áo mới đổi ngay tức thì.
Lần sang quán xá ngài đi,
Bữa cơm trao tặng chờ khi ngài về.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tịch (tược): to lớn. Trình Tử nói rằng: tịch có nghĩa là thư thái, y phục xứng hợp với đứng hạnh thì cảm thấy thư thái.

Sách Ký nói rằng: lòng ưa thích người hiền thì như thiên Tri Y này. lại nói rằng: ở thiên Tri Y này có thể thấy được lòng ưa thích người hiền rất tột bực vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tri y 3