07/07/2022 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ già khúc
胡笳曲

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 20:54

 

Nguyên tác

砂磧茫茫黑水流,
胡兒六月換羊裘。
駱駝背上吹蘆管,
風散龍荒作冷秋。

Phiên âm

Sa thích mang mang Hắc thuỷ lưu,
Hồ nhi lục nguyệt hoán dương cừu.
Lạc đà bối thượng xuy lô quản,
Phong tán Long hoang tác lãnh thu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hắc thuỷ chảy mênh mông sa mạc,
Đổi áo dê tháng sáu trai Hồ.
Lưng lạc đà thổi sáo lau,
Long Thành gió nổi thu bao lạnh lùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Hồ già khúc