21/05/2024 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Ngoạ Long sơn tả hoài
登臥龍山寫懷

Tác giả: Lục Cơ - 陸機

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 07:54

 

Nguyên tác

白雲在青天,
可望不可即。
浩歌梁甫吟,
懮來憑胸臆。

Phiên âm

Bạch vân tại thanh thiên,
Khả vọng bất khả tức.
Hạo ca “Lương Phủ ngâm[1]”,
Ưu lai bằng hung ức.

Bản dịch của Hồng Hà

Mây trắng trên trời xanh,
Trông theo chẳng tới gần.
Hát vang bài Lương phủ,
Lòng này lại sầu thêm.
Núi Ngoạ Long là nơi Gia Cát Lượng từng cư ngụ.

[1] Khúc ca Khổng Minh thường hát khi còn ở núi Ngoạ Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Cơ » Đăng Ngoạ Long sơn tả hoài