26/05/2022 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực kỳ 04
寒食其四

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 13:54

 

Nguyên tác

殘花悵望近人開,
不盡長江滾滾來。
寒食清明都過了,
鷓鴣飛上越王臺。

Phiên âm

Tàn hoa trướng vọng cận nhân khai[1],
Bất tận Trường Giang cổn cổn lai[2].
Hàn thực thanh minh đô quá liễu[3],
Giá cô phi thướng Việt vương đài[4].

Dịch nghĩa

Buồn nhìn hoa tàn nở cạnh người,
Trường Giang cuồn cuộn chảy chẳng ngưng.
Hàn thực thanh minh đều đã qua rồi,
Chim giá cô bay lên đài vua Việt.
[1] Từ bài Hựu tống 又送 của Đỗ Phủ.
[2] Từ bài Đăng cao 登高 của Đỗ Phủ.
[3] Câu thơ lẻ của Tô Thức: “Hàn thực thanh minh đô quá liễu, Thạch tuyền hoè hoả nhất thời tân” 寒食清明都過了,石泉槐火一時新.
[4] Nguyên thi tuyển chú là của Sâm Liêu Tử 參寥子, nhưng thực là từ bài Nam du cảm hứng 南遊感興 của Đậu Củng 竇鞏.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Hàn thực kỳ 04