07/12/2021 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc Thanh La
北青蘿

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/01/2008 19:01

 

Nguyên tác

殘陽西入崦,
茅屋訪孤僧。
落葉人何在,
寒雲路幾層。
獨敲初夜磬,
閑倚一枝藤。
世界微塵裡,
吾寧愛與憎。

Phiên âm

Tàn dương tây nhập yểm[1],
Mao ốc phỏng cô tăng.
Lạc diệp nhân hà tại,
Hàn vân lộ kỷ tằng.
Độc xao sơ dạ khánh,
Nhàn ỷ nhất chi đằng.
Thế giới vi trần lý[2],
Ngô ninh ái dữ tăng.

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn về núi phía tây
Đến lều cỏ thăm nhà sư ở một mình
Lá rụng, không biết người ở đâu
Mây lạnh, đường lên khúc khuỷu mấy tầng
Một mình gõ khánh trong đêm
Nhàn nhã tựa vào một nhành dây leo
Thế gian (như) là hạt bụi nhỏ
Ta bận tâm làm gì chuyện yêu ghét

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trời lặn núi Yểm đàng tây,
Thăm tăng, lều cỏ ở đây một mình.
Người đâu, lá rụng lặng thinh,
Ngồi đâu, gõ khánh một mình trong đêm.
Mây lạnh khúc khuỷu tầng lên.
Dây leo một nhánh tựa bên thư nhàn.
Bụi đầy đây đấy thế gian,
Bận tâm gì kệ luận bàn ghét yêu!
[1] Từ chữ "yêm". Núi Yêm Tư, xưa bảo chỗ ấy là chỗ mặt trời lặn, nên lúc nhá nhem tối gọi là "nhật bạc yêm tư".
[2] Trích Kinh Lăng Nghiêm "Nhân tại thế gian, trực vi trần nhĩ, hà tất câu ư tăng ái, nhi khổ thử tâm dã" (Người trong thế gian như hạt bụi nhỏ, sao lại bận tâm đến kẻ yêu người ghét chi cho khổ thân).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Bắc Thanh La