28/01/2022 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Tý đông dạ vu Quảng Bình niết thự chiêu Đông Chi thị tịch thoại
甲子冬夜于廣平臬署招東芝氏夕話

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 01/01/2015 15:43

 

Nguyên tác

縈愁旅舍獨孤吟,
獨酌金樽獨把琴。
何似王孫秋署裡,
風騷堂上有知音。

Phiên âm

Oanh sầu lữ xá độc cô ngâm,
Ðộc chước kim tôn độc bả cầm.
Hà tự vương tôn[1] thu thự lý,
Phong tao đường thượng hữu tri âm.

Dịch nghĩa

Nhà trọ buồn dằng dặc, ngồi ngâm thơ một mình
Rượu rót một mình, gảy đàn một mình
Sao được như vương tôn ngồi trong dinh phủ dưới trời thu
Có bạn thơ cùng ngâm nga

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðơn côi lữ xá sầu ngâm
Ðàn đơn độc gảy rượu châm một mình
Sao bằng công tử trong dinh
Ðêm thu ngâm vịnh với tình tri âm
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).
Giáp Tý tức năm 1924.

[1] Chỉ Ưng Bình Thúc Giạ Thị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Giáp Tý đông dạ vu Quảng Bình niết thự chiêu Đông Chi thị tịch thoại