19/08/2022 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ văn địch
春夜聞笛

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2014 14:31

 

Nguyên tác

寒山吹笛喚春歸,
遷客相看淚滿衣。
洞庭一夜無窮雁,
不待天明盡北飛。

Phiên âm

Hàn Sơn xuy địch hoán xuân quy,
Thiên khách tương khan lệ mãn y.
Động Đình nhất dạ vô cùng nhạn,
Bất đãi thiên minh tận bắc phi.

Dịch nghĩa

Tiếng sáo thổi ở Hàn Sơn mời gọi mùa xuân trở lại,
Làm những kẻ bị lưu đày nhìn nhau rơi lệ ướt áo.
Đàn chim nhạn từ hồ Động Đình ghé nghỉ qua đêm,
Không đợi trời sáng hẳn, cả đàn đã bay trở về phương bắc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hàn Sơn tiếng sáo gọi xuân về
Những kẻ lưu đày lệ não nề
Đàn nhạn Động Đình qua đêm trú
Bắc phương chưa sáng đã bay về
Hàn Sơn nay ở phía đông nam huyện Từ Châu, tỉnh Giang Tô, là một căn cứ quân sự trọng yếu có tứ thời Đông Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Xuân dạ văn địch