07/10/2022 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo Môn lữ ngụ Xuân Hoà Đường thư hoài

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/02/2019 08:21

 

Phiên âm

Bạch vân hoàng diệp lưỡng du du,
Bách cảm liệu nhân thảm đạm thu.
Thiên nhược hữu tình ưng cộng lão,
Địa như vô hận diệc sinh sầu.
Tiêu tiêu cổ mộc sơn xuyên lạc,
Cổn cổn trường giang trú dạ lưu.
Vị bốc tha niên như nguyện phủ,
Kỷ hồi trù trướng độc đăng lâu.

Dịch nghĩa

Mây trắng lá vàng cùng man mác,
Trăm mối cảm trêu ghẹo người mùa thu thảm đạm.
Trời nếu hữu tình nên cùng già,
Đất nếu không có hận cũng sinh sầu.
Rào rào lá cây cổ rụng xuống núi sông,
Cuồn cuộn sông dài chảy suốt đêm ngày.
Chưa biết năm khác có như nguyện hay không,
Mấy phen bồi hồi một mình lên lầu.

Bản dịch của Hoài Anh

Lá vàng mây trắng chơi vơi,
Thu sang trăm mối cảm hoài gợi trêu.
Trời hữu tình, nên già theo,
Đất không hận, bỗng sinh sầu, lạ thay!
Rào rào lá đổ nghìn cây,
Sông dài cuồn cuộn đêm ngày liên miên.
Năm sau biết có như nguyền,
Mấy phen buồn, một mình lên trên lầu.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Áo Môn lữ ngụ Xuân Hoà Đường thư hoài