29/01/2023 18:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng quá Hưng Long tự lưu biệt Liên Thành thiền sư
重過興隆寺留別連城禪師

Tác giả: Vũ Huy Tấn - 武輝晉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2019 11:14

 

Nguyên tác

興隆重過叩禪關,
忙裡偏偷半日開。
萬里江山迎送處,
三秋風月往還間。
客縱好似飛鴻過,
鄉思爭如倦鳥還。
最是吾人情獨重,
會時不易別時難。

Phiên âm

Hưng Long trùng quá khấu thiền quan,
Mang lý thiên du bán nhật khai.
Vạn lý giang sơn nghênh tống xứ,
Tam thu phong nguyệt vãng hoàn gian.
Khách tung hảo tự phi hồng quá,
Hương tứ tranh như quyện điểu hoàn.
Tối thị ngô nhân tình độc trọng,
Hội thời bất dị biệt thời nan.

Dịch nghĩa

Lần thứ hai đến chùa Hưng Long gõ cửa thiền
Giữa lúc bận rộn, tạm được nửa ngày nhàn
Đây là chốn đón đưa trên non sông muôn dặm
Đấy là khoảng qua lại trong trăng gió ba thu
Dấu tích nơi đất khách giống như loài chim hồng bay qua
Ý nghĩ về quê hương hệt như con chim mỏi mệt trở về tổ
Chỉ riêng tình con người giữa chúng ta là nặng nhất
Gặp nhau không phải dễ, nhưng xa nhau còn khó hơn

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Chùa cổ Hưng Long lại mới sang
Giữa khi bận rộn, nửa ngày nhàn
Non sông muôn dặm nơi nghênh tiễn
Trăng gió ba thu chốn vãng hoàn
Giống nhạn mượn trời qua đất khách
Như chim về tổ nhớ thôn làng
Tình người với cụ bao sâu nặng
Gặp khó, xa nhau khó vạn ngàn
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Huy Tấn » Trùng quá Hưng Long tự lưu biệt Liên Thành thiền sư