18/09/2020 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2015 08:47

 

Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm,
Hẹn sang mười bốn, sao rằm chưa sang?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm