03/08/2021 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông dạ sao thi tác
冬夜抄詩作

Tác giả: Ngải Tính Phu - 艾性夫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 23:47

 

Nguyên tác

筆債窮年老發増,
硯寒還復夜敲冰。
西堂夢後無靈運,
夔府歸來有少陵。
諸老文章凡幾變,
千年風雅欠中興。
矮窗燭暗成惆悵,
忽見梅花月一稜。

Phiên âm

Bút trái cùng niên lão phát tăng,
Nghiễn hàn hoàn phục dạ xao băng.
Tây đường mộng hậu vô Linh Vận[1],
Quỳ Phủ quy lai hữu Thiếu Lăng[2].
Chư lão văn chương phàm kỷ biến,
Thiên niên phong nhã khiếm Trung Hưng[3].
Ải song chúc ám thành trù trướng,
Hốt kiến mai hoa nguyệt nhất lăng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cuối năm nghiệp bút thêm già,
Băng đông nghiên lạnh gõ ra mới dùng.
Nhà tây mộng chẳng Tạ Công,
Trở về Quỳ Phủ tương phùng Thiếu Lăng.
Tuy đầy màu sắc thi văn,
Ngàn năm phong nhã thiếu phần Trung Hưng.
Đèn mờ lòng cũng lâng lâng,
Góc vườn trăng chiếu trắng ngần hoa mai.
[1] Tức Tạ Linh Vận 謝靈運 (385-433), nhà thơ nổi tiếng thời Nam Bắc triều.
[2] Tức Đỗ Phủ 杜甫 (712-770), thi hào đời Đường.
[3] Phong trào thơ thời Nam Tống, với những thi nhân nổi danh như Lục Du 陸遊, Dương Vạn Lý 楊萬里, Phạm Thành Đại 範成大, Vưu Mậu 尤袤, Khương Quỳ 姜夔.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Tính Phu » Đông dạ sao thi tác