10/06/2023 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ”
從駕西征奉和御製思家將士

Tác giả: Lương Thế Vinh - 粱世榮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2011 18:37

 

Nguyên tác

公義私情欲兩俱,
家山回首白雲孤。
更籌暗數癡如夢,
旅次空眠冷似秋。
萬里馬嘶愁緒有,
一天鴈斷信書無。
指期償了懸弧志,
輕拂清風上帝州。

Phiên âm

Công nghĩa tư tình dục lưỡng câu,
Gia sơn hồi thủ bạch vân cô.
Canh trù ám số si như mộng,
Lữ thứ không miên lãnh tự thu.
Vạn lý mã tê sầu tự hữu,
Nhất thiên nhạn đoạn tín thư vô.
Chỉ kỳ thường liễu huyền hồ chí,
Khinh phất thanh phong thướng đế châu.

Dịch nghĩa

Nghĩa nước tình nhà, mong trọn vẹn cả hai,
Non quê ngoảnh lại, áng mây trắng lẻ loi.
Lặng đếm trống canh, thơ thẩn như hồn mộng,
Ngủ suông quán khách lạnh lẽo tựa hơi thu.
Muôn dặm ngựa kêu, gợi mãi mối sầu,
Một vùng nhạn vắng, thấy đâu thư nhà.
Quyết một ngày gần đây, toại được cái chí treo cung,
Tay áo phất phơ gió mát, trở về kinh đô.

Bản dịch của Lê Thước

Nghĩa nước tình nhà muốn vẹn hai
Non quê mây trắng ngóng xa vời
Trống canh lặng đếm hồn mơ mẩn
Quán khách nằm suông dạ ái hoài
Rầu rĩ ngựa kêu muôn dặm đất
Mịt mù nhạn vắng một phương trời
Treo cung chí quyết y kỳ hẹn
Trở lại kinh đô gió thảnh thơi
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Thế Vinh » Tòng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ”