23/09/2020 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiệu bay

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/11/2009 22:26

 

Đám rước làng ta đã tới đền
Vía bà động cỡn, tốc bay lên
Các cô chân kiệu siêu lơ chạy
Mấy mụ đồng quan lẽo đẽo rên
Pháo đốt, nhang bay mù đảo địa
Con công, cái bán lễ huyên thiên
Thánh bà mới biết linh thiêng thật
Gặp cái ô tô, kiệu đứng liền!
Nguồn: Tú Mỡ, Giòng nước ngược - Tập I, Trung Bắc Tân Văn, 1934

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Kiệu bay