07/07/2022 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trào Lư sơn đạo sĩ
嘲廬山道士

Tác giả: Trần Hàng (I) - 陳沆

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/05/2014 19:12

 

Nguyên tác

啖肉先生欲上升,
黃雲踏破紫雲崩。
龍腰鶴背無多力,
傅與庥姑借大鵬。

Phiên âm

Đạm nhục tiên sinh dục thướng thăng,
Hoàng vân[1] đạp phá tử vân[2] băng.
Long yêu hạc bối vô đa lực,
Phó dữ hưu cô tá đại bằng.

Dịch nghĩa

Ông chuyên ăn thịt mà lại muốn bay được lên trời cao,
Đạp đất cõi trần thì thường thôi, nhưng bay cao sẽ té nhào.
Vì eo rồng hay lưng hạc cũng không đủ sức mang thân ông,
Ông nên cầu khấn tiên cô cho ông mượn một con đại bàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Này ông ăn thịt muốn thăng thiên
Đạp đất dễ thôi, bay rớt liền
Lưng hạc, eo rồng không đủ sức
Đại bàng muốn mượn khấn cô tiên
Theo sách Nam Đường cận sự, trong miếu thờ Cửu thiên sứ giả ở vùng Lư Sơn, có một đạo sĩ tu luyện nhưng chuyên ăn thịt, uống rượu. Một hôm, có con hạc từ đâu bay đến đậu ở trước miếu. Đạo sĩ nghĩ rằng mình tu luyện đã đến lúc có hạc đến đón về tiên cảnh, bèn hô tiểu đồng bắt lấy để mình leo lên. Kết quả hạc bị đè gãy hết xương, chết ngay tại chỗ. Ngày hôm sau, người nuôi hạc hay tin, đâm đơn kiện đạo sĩ. Tác giả đọc truyện, làm bài thơ này.

[1] Bụi vàng ở cõi trần thế.
[2] Mây tím trên cõi trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hàng (I) » Trào Lư sơn đạo sĩ